Preembriyonik Dönem: Fertilizasyondan 2.haftanın sonuna kadar olan süre.Embriyonik Dönem: 2.haftanın sonundan 8.haftanın sonuna kadar olan dönem.Fetal Dönem: 8.haftanın sonundan doğuma kadarki süre 1. Ay -Uterusa implante olur.-Beyin, kalp, koryonik villuslar,Devamını oku

Gebelik belirtileri subjektif, objektif ve kesin belirtlier olmak üzere üç gruba ayrılır. Subjektif Belirtiler: Amenore Düzenli menstrual siklusu olan kadınlarda beklenen adetin gecikmesi veya olmaması durumudur. Ancak düzenli olan siklusunDevamını oku

Metabolik Değişiklikler Kilo Alımı: Gebelik sürecinde fetüsün gelişimiyle birlikte kilo artışı olmaktadır. Bu artış, fetus, uterus, plasenta, amniyotik mayi ve su metabolizmasındaki değişiklerden kaynaklanır. Bu kilo artışı kişiden kişiye değişiklikDevamını oku

Gebelik, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemi kapsayan sürecin bir parçası olup çocuk sahibi olmak isteyen bireylerin deneyimleyeceği bir olaydır. Bu sürecin anne sağlığı üzerine olumlu ve olumsuz birDevamını oku