Gebelik, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemi kapsayan sürecin bir parçası olup çocuk sahibi olmak isteyen bireylerin deneyimleyeceği bir olaydır. Bu sürecin anne sağlığı üzerine olumlu ve olumsuz bir çok etkisi bulunmaktadır. Bu etkiler yalnızca fizyolojik değildir, gebelik ve doğum süreci önceki döneme göre farklı ve değişken bir tecrübe olduğu için bireylerin emosyonel halini de oldukça etkilemektedir.

Bu süreçte gebe iyi takip edilmeli, olası beklenen fizyolojik sürecin dışındaki değişiklikler erkenden saptanmalı, gebeliğe olumsuz etkisi oluşmadan yada etki en aza indirgenerek takip edilmelidir. Bu süreçte yalnızca doktoru veya ebesi tarafından değil aynı zamanda gebe kendi kendine de bu gelişmeleri takip etmeli anormal bir durumla karşılaştığında sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Toplumdan topluma değişse de her toplumda yanlış inanışlar bulunmaktadır. Gebe bu konularda takibinde olduğu doktor ve ebesi tarafından bilgilendirilmelidir. Yanlış inanışlar sonucu oluşabilecek riskli durumların önüne geçilmelidir.

Gebeliğin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve sağlıklı bir bebeğe sahip olunması için gebe takiplerine düzenli olarak gidilmelidir. Bu takiplerde gebe ve eşine bu süreç hakkında danışmanlık aile sağlığı merkezlerindeki ebeler tarafından verilmektedir.

Bu süreçte ihtiyaca yönelik verilmesi gereken başlıca danışmanlık konuları; Beslenme, egzersiz, aşılama, alkol-sigara bağımlılığı,cinsel aktivite, üreme sağlığı ve antenatal izlemler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir