Preembriyonik Dönem: Fertilizasyondan 2.haftanın sonuna kadar olan süre.
Embriyonik Dönem: 2.haftanın sonundan 8.haftanın sonuna kadar olan dönem.
Fetal Dönem: 8.haftanın sonundan doğuma kadarki süre

1. Ay

-Uterusa implante olur.
-Beyin, kalp, koryonik villuslar, sinir sistemi, ürogenital sistem, deri ve kemiklerin taslağı şekillenir.
-Kol ve bacaklara ait tomurcuklar oluşur.
-Nöral tüp şekillenir.
-Embriyonun boyu yaklaşık 1cm’dir.
-Birinci ayın sonunda tüm organlar taslak olarak gelişimeye başlar.

2. Ay

-5.haftada kalp şekillenir ve düzenli bir ritimde atmaya başlar.
-Nöral tüp gelişimi tamamlanır.
-İç organlar gelişir.
-Gözler oluşmaya başlar.
-Embriyo fetüs görünümüne yakınlaşmaya başlar.
-Kulaklar oluşmaya başlar.
-Diş tomurcukları belirginleşmeye başlar.

3. Ay

-Fetüs’ün yüz kısmı daha belirginleşir ve göz ve burun yerleri daha fark edilir hal alır.
-Fetüs’ün başının boyutu vücut boyutunun yarısı kadardır.
-Fetüs’ün dış genital organları belirginleşmeye başlar.
-İdrar atılımı ilk 3.ayda başlar.
-Parmaklar artık daha belirgin fark edilir.
-Fetüs yaklaşık 8 cm boyundadır.

4. Ay

-Lanugo (saçlar) çıkmaya başlar.
-Tırnak gelişimi tamamlanır.
-Emme hareketi bu ayda başlar.
-Ağırlığı yaklaşık 100gr olur.
-Fetüsün hareketleri artık hissedilir.

5. Ay

-Usg ile çoğu sistem değerlendiriebilinir.
-Verniks kazeoza fetüsün bedenini kaplar.
-Saçların görünümü belirginleşir.
-Kaslar artık tamamıyla geliştiği için hareketler anne tarafından rahatlıkla hissedilebilinir.
-Göz hareketleri belirginleşir.
-Oluşan kemikler sertleşmeye başlar.

6. Ay

-Kaş ve kirpikler belirginleşir.
-Sese karşu hareket gözlemlenir.
-Ellerde yakalama refleksi vardır.
-Kilosu yaklaşık 600gr’dır.
-Şeker yüklemesi bu ayda yapılır. Sonuca göre diyet uygulanmalıdır.
-Akciğerlerde sürfaktan üretimi bu ayda başlar.

7. Ay

-Yaklaşık 38cm’dir.
-1000gr ağırlığındadır.
-Beyin gelişimi devam eder.
-Kan uyuşmazlığı mevcut ise iğne olunmalıdır. (Annenin kanının Rh(-) / Babanın kanının Rh(+) olması kan uyuşmazlığnı gösterir.)
-Göz kapağı hareketlidir. Işığa karşı duyarlıdır.
-Deri altı yağ dokusu iyi gelişmemiştir.

8. Ay

-Fetüs’ün en hızlı kilo artışı bu ayda olur.
-Yaklaşık 2200gr ağırlığındadır.
-Dönme hareketleri azalır fakat el ayak hareketlidir.
-Akciğerlerin olgunlaşması devam eder.
-Deri altı yağ dokusu iyi gelişmiştir.
-Yaklaşık 38cm dir.

9. Ay

-Fetüs’ün yağ kütlesi iyice artar.
-Lanugo tüyleri dökülmeye başlar.
-Fetüsün gelişimi artık tamamlanmıştır.
-38.hafta sonrası term kabul edilir.
-9.ayın sonunda yaklaşık 50cm’dir.
-3000-3500gr aralığındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir